K

Port Security

 

REACH staat in voor training en kennis inzake havenbeveiliging. Een haven is meer dan een hub op de logistieke keten. Het is een plaats waar mensen veilig en comfortabel moeten werken, wonen en reizen. Met enerzijds de dreiging van criminaliteit zoals ladingdiefstallen, mensensmokkel en terrorisme, en anderzijds de combinatie van de specifieke regelgevingen na 11 september en deze inzake grensbeheer, houden we rekening met het commercieel element als de drijvende kracht voor een zeehaven.

Kernwoorden: ISPS, kritieke infrastructuren, publiek-private samenwerking, private bewaking.


Onze achtergrond: leaderschip bij de scheepvaartpolitie en vertegenwoordigingen op diverse (inter)nationale maritieme fora.


Nota bene: onze trainer is door de FOD Binnenlandse Zaken (B) geaccrediteerd voor de opleiding havenbewaking (EXE 14) voor private bewakingsondernemingen en ook voor de opleiding PFSO, Port Facility Security Officer.

(C) Reach4Quality
 
(C) Reach4Quality