K

Rechten van de Mens


De rechten van de mens, zoals vastgelegd in internationale en regionale verdragen en andere documenten, binden de Staat niet alleen bij het voorzien van regelgeving. Waar mensen zonder papieren, onregelmatige migranten, mensen op zoek naar internationale bescherming of personen met bijzondere noden allen kwetsbare personen zijn, hebben de ‘plichtsdragers’, meestal zij die de overheid vertegenwoordigen maar ook anderen, onverminderd de plicht of verantwoordelijkheid de rechten van de mens te respecteren, te bevorderen en te verwezenlijken, en zich van elke inbreuk te onthouden.


Wij benadrukten al dat op het operationele niveau, een door de rechten van de mens gestuurde aanpak zowel efficiënter als doeltreffender blijkt.


Onze referenties: REACH ontwikkelde en nam deel aan de ontwikkeling van ‘fundamental rights training’ voor belangrijke agentschappen van de Europese Unie in dit verband.

(C) Reach4Quality
 
(C) Reach4Quality